Skogsförsäkring

Vår skogsförsäkring är en tilläggsförsäkring till lantbruks-, hästgårds- eller gårdsförsäkring. Du kan välja mellan SkogBas och SkogMer.

SkogBas gäller för skada genom brand, explosion, åskslag eller luftfartyg samt uppsåtlig skadegörelse och stöld.

SkogMer gäller utöver ovanstående även för skada genom storm, snötryck eller snöbrott. Dessutom gäller SkogMer även för skada på föryngring genom torka, frost eller angrepp av svamp, sork, insekter och tjäder. 

Villkor för skogsförsäkringarna hittar du i villkoren för respektive grundförsäkring.

Begär kostnadsförslag
Långseruds försäkringar

Ring

0533-123 67

mån-fre 8.30-16.00

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@langseruds.se

eller fornamn.efternamn@langseruds.se

Skicka meddelande