Tilläggsförsäkring

Ibland räcker det inte med enbart grundförsäkring för ditt företag eller den verksamhet du huvudsakligen sysslar med. Då kan det vara klokt att utöka/komplettera med lämpligt tillägg. Vi ger dig här några exempel som vi tror belyser vad vi menar.

Tjänstereseförsäkring

Om du i ditt företag gör resor där du lämnar hemorten för att övernatta och återkomma efter en eller flera dagar kan det vara klokt att komplettera din företagsförsäkring med Tjänstereseförsäkring. Det kan även vara så att du hela tiden har ditt uppdrag utanför hemorten utan att du för den skull övernattar och även då kan detta tillägg vara på sin plats. I detta tillägg kan du finna följande rubriker: Resgodsskydd, Reseavbrott, Försening och Kris, Sjukdom, Olycksfall, Ansvar, Rättsskydd och Överfall.

Kundolycksfall

Du som driver affär, restaurang eller annan försäljning där dina kunder kommer in i din lokal och gör affärer med dig gäller din ansvarsförsäkring om något händer kunden och du blir skadeståndsskyldig mot kunden. Om det händer din kund och du inte blir skadeståndsskyldig kan det vara bra att ha en försäkring som omfattar personskada genom olycksfall som drabbar kund och som inträffar i den försäkrades lokaler, även om skadeståndsskyldighet inte föreligger.

Konsultansvar

Om du i ditt företag får uppdrag av konsultkaraktär kan det vara klokt att komplettera med en försäkring som omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada enligt Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag (ABK) och enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, men gäller inte för ersättningsskyldighet enligt åtagande därutöver. Konsultuppdrag kan vara av ytterst varierande karaktär och vi hjälper dig att hitta rätt i den djungel av olika Allmänna bestämmelser och föreskrifter för dina uppdrag.

Verktygsförsäkring

Är du entreprenör och har uppdrag på varierande försäkringsställen kommer du att hela tiden medföra material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som används för utförande av dina installationer, dina montage och dina andra arbeten. Kompletterar du med en verktygsförsäkring som omfattar din egendom enligt ovan kommer du vid skadehändelser att känna dig mera tillfreds om du har detta tillägg än du kommer att göra om tillägget saknas. Verktygsförsäkring räknas som en allriskförsäkring vilket betyder att den gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller plötslig och oförutsedd förlust av försäkrad egendom.

Vi har här enbart redovisat ett axplock av vad du kan behöva och kostnader för tilläggsförsäkringar beror, precis som för grundförsäkringarna, på omfattning, innehåll och verksamhet.

Du kontaktar oss och vi lämnar förslag på lämplig lösning för just dig.

Begär kostnadsförslag
Långseruds försäkringar

Ring

0533-123 67

mån-fre 8.30-16.00

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@langseruds.se

eller fornamn.efternamn@langseruds.se

Skicka meddelande