Egendomsförsäkring

Blomsterhandel, Byggföretag, Klädbutik, VVS-installatör, Elektriker, Kvarterskrog, Pensionat, Skomakeri, Café, Livsmedelaffär, Frisersalong eller Mekanisk verkstad  – alla har egendom som behöver ersättas om olyckan är framme och egendomen blir förstörd eller stulen.

Egendomsförsäkringen omfattar all egendom som du har i dina lokaler – t.ex. inventarier och maskiner, råmaterial eller färdiga varor. Den kan också omfatta föremål som du har hyrt, leasat eller lånat och för egendom som tillfälligt förvaras hos anställda eller på någon annan plats t.ex. på arbetsområden inom Norden.

Du bestämmer själv försäkringsbeloppet för din egendom och om du vill försäkra egendomen till fulla värdet eller med ett förstariskbelopp, om du endast vill försäkra mot brand eller om du vill ha "helförsäkring".

För att du ska få ut rätt ersättning vid en skada är det viktigt att beloppet räcker för att återanskaffa eller återställa. Det är lätt att underskatta kostnaden för inköp av nya inventarier, maskiner och varor.

Egendomsförsäkringen omfattar även pengar och värdehandlingar, ritningar och arkivalier, datainformation, dina kunders egendom, anställdas egendom liksom skyltar, glasrutor och glasmontrar.

I vissa fall kan vi även försäkra egendom av specialkaraktär och såväl inom- som utomhus. Kontakta oss om du har egendom du behöver försäkringsskydd för!

Begär kostnadsförslag
Långseruds försäkringar

Ring

0533-123 67

mån-fre 8.30-16.00

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@langseruds.se

eller fornamn.efternamn@langseruds.se

Skicka meddelande