Så här behandlar vi dina personuppgifter

Brunskogs försäkringsbolag är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till Brunskogs försäkringsbolag behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund, men kan även hämtas från annat bolag som Brunskogs försäkringsbolag har samarbetsavtal med (se nedan). För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, t.ex. SPAR.
Brunskogs försäkringsbolag kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Brunskogs försäkringsbolag tar in uppgifter om dig, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter och personnummer.

Personuppgifterna får användas inom Brunskogs försäkringsbolag för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Brunskogs försäkringsbolag ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Brunskogs försäkringsbolag ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Brunskogs försäkringsbolag, men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Brunskogs försäkringsbolag samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt svensk lag. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till Brunskogs försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig är Brunskogs försäkringsbolag.

Brunskogs försäkringsbolag har i dag samarbetsavtal med:
Länsförsäkringar Värmland/573201-8329, Box 367 651 09 Karlstad
och Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB/502010-9681, 106 50 Stockholm

Långseruds försäkringar

Ring

0533-123 67

mån-fre 8.30-16.30

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@langseruds.se

eller fornamn.efternamn@langseruds.se

Skicka meddelande