Fordonsförsäkring

Trafikförsäkring

Redan vid påsktid 1929 fattades beslut av riksdagens båda kamrar om obligatorisk trafikförsäkring för motorfordon, och det beslutet gäller ännu.

Trafikförsäkring skall finnas för varje motordrivet fordon i Sverige som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet. Utöver den lag som tillkom efter beslutet år 1929 kan du på frivillig väg teckna trafikförsäkring på all maskinell utrustning som kan förflytta sin med hjälp av egen motor.

Därför, alla fordon, alla traktorer och de flesta motorredskap, alla lastbilar och även alla bussar måste ha trafikförsäkring enligt nämnda lag.

Trafikförsäkring är en försäkring som täcker de mest grundläggande skadorna som en fordonsägare kan råka ut för med fordonet. Som mest grundläggande skador räknas här personskador och skador på annans egendom.

Delkaskoförsäkring 1

För att skydda ditt eget fordon och följdskador liksom oundvikliga omkostnader i samband med en olycka eller skada kan du teckna en kaskoförsäkring. Denna försäkring kan innehålla försäkringsmomenten brand-, glas-, stöld-, räddnings- och maskinskadeförsäkring samt rättsskyddsförsäkring.

Du tecknar den som tillägg till trafikförsäkringen och i dagligt tal säger vi då att du tecknat en halvförsäkring.

Delkaskoförsäkring 2

I den kaskoförsäkring som beskrivits ovan ingår inte vagnskada på det egna fordonet. Tecknar du till ytterligare en kaskoförsäkring kallad vagnskadeförsäkring innebär det att du kan få ersättning för de skador som uppstår på själva fordonet vid exempelvis en trafikolycka och detta vilket du är ensam om olyckan (singelolycka) eller om du har en motpart som orsakat dig skadan.

Ditt försäkringsbehov är förstås beroende av vad för slags fordon du äger och hur du använder det.

  • Du kanske äger en skogsmaskin och kör i egen skog. Då behöver du försäkring anpassad till detta användningssätt. Börjar du sedan köra i andras skogar bör du uppgradera så att försäkringen täcker även de skador som kan uppstå på annans skog, på virket och på annans mark.
  • Har du grävmaskin och gräver av högspänningsledningen från Harsprånget är det säkrast att ha fullständig omfattning på både maskinförsäkringen och den tillhörande företagsförsäkringsdelen vilket inte är lika viktigt om du gräver av din egen elsladd till vedboden.
  • Om du har grusbil och kör anläggningstrafik vid vägarbeten eller om du har påbyggd lastbil för transport av värdeförsändelser för posten och/eller bankerna är det klokt att se till att försäkringarna är anpassade till den verksamhet du deltar i och att den tagit höjd för eventuella skador som kan uppkomma och du kan bli ansvarig/ skadeståndsskyldig för.
  • Du är måhända lantbrukare och har alla de maskiner och fordon du behöver för ditt eget bruk och då har du även försäkrat maskinerna och fordonen för lantbruksändamål. Så får du förfrågan om att med dina maskiner utföra arbeten mot betalning hos utomstående uppdragsgivare. Kolla med oss först så att din försäkring inte visar sig ha obehagliga undantag, då när skadan redan har inträffat.

Vi hjälper dig att skräddarsy en försäkring som passar just dina behov bäst.

Försäkringsgivare för fordon är Länsförsäkringar Värmland/573201-8329, Box 367, 651 09 Karlstad, med säte i Karlstad.

Begär kostnadsförslag

Mer information

Fordonsförsäkring
Långseruds försäkringar

Ring

0533-123 67

mån-fre 8.30-16.00

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@langseruds.se

eller fornamn.efternamn@langseruds.se

Skicka meddelande